Privatumo politika

Data: 2019-01-22

1. Duomenų valdytojas

UAB „Tikkurila“

Sietyno g. 8, Vilnius

2. Kontaktinė informacija

UAB „Tikkurila“

Sietyno g. 8, Vilnius, Lietuva

El. paštas: duomenusauga@tikkurila.com

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

„Tikkurila“ tvarko klientų ir (arba) jų kontaktinių asmenų asmens duomenis realizuodama pardavimų ir rinkodaros veiklą, susijusią su „Tikkurila“ verslu. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai yra:

  • gerinti „Tikkurila“ gaminių kokybę ir atranką;

  • gerinti klientų žinias ir supratimą apie mūsų gaminius;

  • teikti klientams specialius pasiūlymus;

  • kviesti potencialius klientus į mūsų renginius;

  • prisidėti prie mūsų pardavimų didinimo;

  • reklamuoti mūsų produktus.

Duomenų tvarkymas yra paremtas siekiant teisėto „Tikkurila“ intereso arba duomenų subjekto sutikimu.

4. Surinkti asmens duomenys

„Tikkurila“ surinkti asmens duomenys gali, be kita ko, apimti toliau nurodytus duomenis bei jų pakeitimus:

  • vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, pašto adresas, amžius, lytis, bendrovės, kuriai atstovauja duomenų subjektas, pavadinimas.

5. Slapukai

„Tikkurila“ internetinėse svetainėse naudojami slapukai. Slapukai – tai nedideli failai, kurie siunčiami į vartotojo įrenginį iš internetinės svetainės ir saugomi naršyklėje, kol vartotojas naršo internetinėje svetainėje. Kai vartotojas vėl grįžta į tą pačią internetinę svetainę, ji gali atkurti slapuke išsaugotą informaciją, siekiant informuoti internetinę svetainę apei ankstesnius vartotojo veiksmus joje.

Kai lankomos „Tikkurila“ internetinės svetainės, slapukas gali būti įrašytas jūsų įrenginyje, siekiant palengvinti naudojimąsi mūsų internetinėmis svetainėmis. Galite išjungti slapukų naudojimą pakeitę naršyklės nustatymus, tačiau tokiu būdu „Tikkurila“ internetinės svetainės veikimas gali sulėtėti, o prieiga prie kai kurių jos dalių neveikti. Kai naršote „Tikkurila“ internetinėje svetainėje ir Jūsų nustatymai priima slapukus, tai laikoma Jūsų aiškiu sutikimu naudoti slapukus „Tikkurila“ internetinėse svetainėse.

6. Internetinė rinkodara ir rinkodaros automatizavimas

„Tikkurila“ gali naudoti partnerių teikiamas paslaugas siekiant suteikti tikslinę reklamą internete. Šie paslaugų teikėjai gali pridėti slapukus ar stebėjimo įrankius renkant duomenis apie jūsų apsilankymus internetinėje svetainėje tam, kad būtų tikslingai nukreipta „Tikkurila“ komunikacija.

„Tikkurila“ naudojamose rinkodaros automatizavimo ir pakartotinės rinkodaros priemonėse naudojami trečiųjų šalių slapukai (angl. third-party cookies). Kai vartotojas apsilanko mūsų svetainėje, vartotojo naršyklėje suteikiamas unikalus identifikatorius (kodas). Jei vartotojas atskleidžia asmens duomenis, pavyzdžiui, užpildydamas kontaktų formą arba paspaudęs „Tikkurila“ siunčiamuose el. laiškuose esančias nuorodas, unikalus identifikatorius gali būti susietas su vartotojo atskleistais asmens duomenimis.

Rinkodaros komunikacija

Užsiregistravę galite užsiprenumeruoti mūsų reklaminius pranešimus ir naujienlaiškius. Jei nebenorite jų gauti, galite atnaujinti savo parinktis paspaudę laiške esančią nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ (angl. unsubscribe) arba parašę laišką info.lt@tikkurila.com.

Galime siųsti Jums tiesioginius pranešimus apie mūsų renginius ir akcijas. Jei nenorite gauti tokių pranešimų, galite išjungti savo įrenginio funkciją, leidžiančią juos gauti.

 

7. Įprastiniai informacijos šaltiniai

Pagrindinė informacijos dalis surenkama iš duomenų subjekto arba iš bendrovės, kuriai jis atstovauja. Asmens duomenys taip pat gali būti renkami iš trečiųjų šalių, kaip antai, iš organizacijų, kurios organizuoja įvairius su statyba ir dažais susijusius renginius arba veiklas.

8. Įprastiniai duomenų perdavimai ir duomenų perdavimas už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų

„Tikkurila“ pasitelkia išorinius paslaugų teikėjus, kurie tvarko asmens duomenis „Tikkurila“ vardu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. teikėjus asmens duomenims tvarkyti „Tikkurila“ vardu šioje Privatumo Politikoje nurodytais tikslais. „Tikkurila“ užtikrina, kad tokios paslaugos būtų teikiamos laikantis taisyklių, numatytų taikytinuose įstatymuose. Paslaugų teikėjams leidžiama naudoti asmens duomenis tik turint tikslą teikti sutartą paslaugą „Tikkurila“ bendrovei bei laikantis suderintų taisyklių su „Tikkurila“.

Tvarkydama jūsų asmens duomenis „Tikkurila“ pasitelkia paslaugų teikėjus, serverius ir išteklius, esančius įvairiose šalyse. Tam tikra apimtimi šie duomenys taip pat bus perduoti kitoms bendrovėms, priklausančioms „Tikkurila“ įmonių grupei. „Tikkurila“ perduos jūsų duomenis taip pat į šalis, esančias už ES ir EEE ribų, kur privatumą reglamentuojantys įstatymai skiriasi nuo Europos įstatymų. „Tikkurila“ užtikrins, kad būtų teisiniai pagrindai duomenims perduoti ir kad duomenys bus apsaugoti pagal taikytiną teisę, ypač naudojant pavyzdines ES Komisijos sutartis dėl duomenų perdavimo. Jeigu reikalinga, nurodytas kontaktinis asmuo gali pateikti daugiau informacijos.

9. Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys bus saugomi tol, kol tai bus būtina, atsižvelgiant į „Tikkurila“ verslo poreikius – daugiausia 3 (tris) metus nuo paskutinio šalių dalykinio santykio.

10. Duomenų apsaugos principai

„Tikkurila“ užtikrins surinktų duomenų apsaugą naudodama tinkamas technines ir organizacines priemones.

Tik įgaliotieji „Tikkurila“ atstovai ir įgaliotieji išoriniai paslaugų teikėjai, teikiantys paslaugas „Tikkurila“ vardu, turi teisę tvarkyti darbuotojų duomenis. „Tikkurila“ suteikia ribotą prieigą prie duomenų, priklausomai nuo prieigos reikalingumo vykdant atitinkamas pareigas. Sistema yra apsaugota vadovaujantis „Tikkurila“ duomenų saugumo politika.

11. Teisė susipažinti su duomenimis

Turite teisę prašyti asmens duomenų, kurie saugomi registre apie jus, kopijos. Prašymas turi būti pateiktas el. paštu, nurodytu šioje Privatumo Politikoje arba užpildant formą.

Jūs taip pat turite teisę uždrausti „Tikkurila“ tvarkyti asmens duomenis, jeigu nėra teisinių pagrindų jiems tvarkyti; taip pat turite teisę prašyti, kad „Tikkurila“ apribotų duomenų tvarkymą. Be to, turite teisę prašyti, kad „Tikkurila“ ištaisytų neteisingus Jūsų duomenis. Prašymą šiais klausimais turite pateikti nurodytu el. paštu arba užpildant formą.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asmens duomenų tvarkymo.

12. Privatumo politikos pakeitimai

„Tikkurila“ pasilieka teisę kartkartėmis atlikti šios Privatumo Politikos bei savo klientų asmens duomenų tvarkymo praktikos pakeitimus.

has been added to saved.
has been removed from saved.