Glass of water

Vanduo vaidina pagrindinį vaidmenį užtikrinant dažų gamybos ekologinį efektyvumą

Ar žinote, kad kai kurie šalutiniai gamybos produktai yra perdirbami pramoniniu būdu?

Dažų pramonėje didžiausią poveikį aplinkai daro vandens bei energijos sąnaudos, atliekos ir gamybos metu išskiriami junginiai.

Kiekvienoje kompanijos „Tikkurila“ gamykloje energija naudojama gaminiams maišyti, smulkinti ir kilnoti, taip pat patalpoms šildyti ir kad veiktų įranga. Atliekas sudaro nebetinkamos naudoti medžiagos, gaminiai, kurių tinkamumo naudoti terminas yra pasibaigęs, ir pakuotės.

Water

Siekdami skatinti atsakingą gamybą vykdome programą „Spalvingas rytojus“. Šios programos tikslas – mažinti energijos sąnaudas ir atliekas. Pavyzdžiui, mes nuolat ieškome būdų, kaip optimizuoti gamybos įrangos plovimą ir geriau panaudoti šalutinius produktus.

Šiais metais mes sieksime sumažinti nuotekų kiekį 10 proc., o atliekų kiekį – 8 proc. Kiekviena gamykla turi užsibrėžusi savo veiklos tikslus – mes stebime juos ir skelbiame kiekvieną ketvirtį.

Siekiant didinti gamybos ekologinį efektyvumą taip pat būtina užtikrinti maksimalų žaliavų panaudojimą. Svarbiausia kompanijos „Tikkurila“ gaminių žaliava yra vanduo, vandeniniai gaminiai šiuo metu sudaro apie 80 proc. visų mūsų gaminių.

Mes norime gaminti vis daugiau ne tik aplinką tausojančių, bet ir tvarių gaminių. Be kita ko, tai reiškia, kad augs vandeninių dažų gamyba. Sieksime kad iki 2030 m. 99 proc. Europoje parduodamų mūsų dažų*, būtų vandeniniai.

Glass of water

Vanduo naudojamas tiek gamybos reikmėms, tiek galutiniam produktui – iš gamyklos jis keliauja į dažų pakuotes

Vandens išteklių tausojimas svarbus visame pasaulyje, todėl jo naudojimas kruopščiai kontroliuojamas kiekvienoje mūsų gamykloje visose šalyse. Seniausios kompanijos „Tikkurila“ gamyklos įsikūrusios Suomijoje, čia vanduo yra gausiausiai naudojamas gamtos išteklius. Pramonei tenka maždaug pusė viso šalyje sunaudojamo vandens.

Didžioji dalis gamyklose naudojamo vandens gaunama iš vietinio vandentiekio. Vanduo reikalingas tiek aušinimo sistemoms, tiek įrangai plauti. Maždaug pusė vandens sąnaudų tenka galutiniam produktui. Gamybos įrangai plauti naudojamas vanduo yra išvalomas pramoniniu būdu ir panaudojamas pakartotinai, be abejo, užtikrinus, kad tai neturės neigiamo poveikio galutinio produkto kokybei.

Nevalytos nuotekos niekada nepatenka į aplinką, jos valomos Lenkijoje naudojant nuosavus kompanijos „Tikkurila“ vandenvalos įrenginius arba kitur. Pavyzdžiui, Vantos gamykloje nuotekos yra išvalomas ir kietosios dalelės perduodamos atliekų tvarkytojui.

Dažams gaminti naudojamas vanduo turi būti geros kokybės. Pramoniniu būdu išvalytas vanduo, kuris buvo naudojamas įrangai plauti, yra ganėtinai švarus, todėl jį galima panaudoti pakartotinai be jokios rizikos, kad jis neigiamai paveiks dažų savybes.

Green building

Vanduo leidžia sumažinti LOJ emisiją

Gaminant tirpiklinius dažus iš žaliavų išsiskiria ir į aplinką patenka tam tikri lakieji organiniai junginiai (LOJ). Investuodama į vandeninių, o ne į tirpiklinių gaminių gamybą kompanija „Tikkurila“ žymiai sumažino LOJ emisiją.

Mūsų tvarumo siekis apima visą mūsų veiklą: gaminių kūrimą, žaliavas, gamybą ir galutinį produktą. Mūsų klientams tai reiškia galimybę rinktis atsakingai pagamintas patvarias ir dailias dangas.

 *ne pramonei skirtų dažų (Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje)

pridėta į norų sąrašą.
pašalinta iš norų sąrašo.
lt