wooden terrace with plants

Kaip dažyti atsakingai – keturi svarbiausi ekologiniai ženklai

Statybos vaidina svarbų vaidmenį sprendžiant klimato kaitos problemą. Nors dažų poveikis aplinkai nėra didelis, siekiame sistemingai mažinti dažuose esančių kenksmingųjų ir iškastinių medžiagų kiekį užtikrindami tokias pat jų apsaugines savybes ir sąnaudas. Kurdami savo gaminius mes taip pat laikomės galiojančių standartų ir direktyvų.

Per pastaruosius penkerius metus sertifikuotų pastatų statyba Suomijoje išaugo dvigubai. Kompanija „Tikkurila“ aktyviai dalyvauja šiame procese. Mūsų dažus žymintys ekologiniai ženklai padeda pasirinkti atsakingai pagamintus gaminius. Pavyzdžiui, ES ekologinis ženklas suteikiamas tik tiems gaminiams, kurie atitinka visoje Europos Sąjungoje galiojančius poveikio aplinkai kriterijus.

Jau daugiau kaip 300 kompanijos „Tikkurila“ gaminių žymimi tarptautiniu arba nacionaliniu ekologiniu ženklu, yra aprobuoti Alergijos asociacijos arba atitinka mažos emisijos klasę M1. Susipažinkite su svarbiausiais ekologiniais ženklais, padėsiančiais Jums pasirinkti aplinką tausojančius dažus.

EU ecolabel

ES ekologinis ženklas

Europos Sąjungoje naudojamas ekologinis ženklas suteikiamas aplinką tausojantiems aukštos kokybės gaminiams ir paslaugoms, pvz., gaminiams, kuriuos gaminant vandens bei energijos sąnaudos ir atliekų kiekis yra minimalūs, taip pat minimaliai naudojami neatsinaujinantys ištekliai.

M1 classification

EMISIJOS KLASĖ M1

Visas pastatų viduje naudojamas statybines medžiagas, įskaitant dažus, galimai klasifikuoti pagal jų lakiųjų organinių junginių emisiją. Suomijos patalpų oro kokybės asociacija paskelbė patalpų oro klasifikaciją, pagal kurią statybinės medžiagos skirstomos į tris klases: M1, M2 ir M3. Mažiausią lakiųjų organinių junginių kiekį išskiriančios statybinės medžiagos priskiriamos emisijos klasei M1, o statybinės medžiagos, kurių emisija didžiausia, priskiriamos klasei M3. Vis daugiau kompanijos „Tikkurila“ gaminių žymimi emisijos klasės M1 ženklu. Šį ženklą Suomijos statybos informacijos fondas suteikia gaminiams, kurių atitiktį šiai klasei patvirtina akredituotos laboratorijos atlikti bandymai ir juslinis vertinimas.

Finnish allergy association label

Alergijos ir astmos asociacijos ženklas

Suomijos alergijos, odos ir astmos asociacijos ženklas padeda išsirinkti odos nedirginančius bei nejautrinančius ir kitokių alerginių reakcijų bei astmos paprastai nesukeliančius gaminius. Šiuo ženklu žymimi griežtus reikalavimus atitinkantys gaminiai, neturintys kvapiųjų ir kitokių dirginančių bei jautrinančių medžiagų, taip pat reikalaujama užtikrinti gaminių sudėties ir specifikacijų tikslumą. Skirtingų šalių Alergijos ir astmos asociacijos turi savus gaminių vertinimo kriterijus.

Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“

„Gulbė“ – oficialus Šiaurės šalių ekologinis ženklas. Jis padeda pasirinkti aplinką tausojančius gaminius ir skatina gamintojus tokius gaminius gaminti. Šiaurės šalių ekologiniu ženklu „Gulbė“ pažymėti dažai atitinka griežtus aplinkosaugos bei kokybės reikalavimus visą jų gyvavimo ciklą. Kontroliuojančioms institucijoms turi būti pateikta visa dažų sudėtis ir išsami informacija apie jų sudedamąsias dalis.

Aplinkos tausojimas – kompanijos „Tikkurila“ vertės pasiūlymas

Gaminti atsakingai mus skatina daugybė veiksnių. Vienas iš mūsų vertės pasiūlymų – šioje srityje vienu žingsniu pralenkti konkurentus. Kompanija „Tikkurila“ pirmoji pradėjo gaminti aplinką tausojančius vandeninius dažus. Dabar vandeniniai dažai sudaro daugiau kaip 80 proc. visų mūsų gaminių. Mūsų gebėjimas naudoti vandenį kaip skiediklį išlaikant puikias dažų ar dangos eksploatacines savybes – tai mūsų nuolatinio gaminių tobulinimo rezultatas. Be to, mes prisidedame prie tvaraus vystymosi nuolat didindami kitų tvarių gaminių pardavimą.

Kompanija „Tikkurila“ – Suomijos žaliųjų pastatų tarybos narė. Taip pat esame įsipareigoję siekti tarptautinės Žaliųjų pastatų tarybos iškeltų tikslų – skatinti nekilnojamojo turto ir statybos sektoriaus tvarumą. Šio sektoriaus tvarumo siekiama efektyviai naudojant energiją bei žaliavas ir mažinant kenksmingųjų medžiagų naudojimą bei emisiją. Žaliųjų pastatų taryba taip pat patobulino tvariųjų pastatų vertinimo procesą – įdiegė naudingus vertinimo instrumentus sukūrusi kelis klasifikavimo ir vertinimo kriterijus.

pridėta į norų sąrašą.
pašalinta iš norų sąrašo.
lt