metal-structure.jpg

Plieninės lauko konstrukcijos

Modernios didelį sausąjį likutį turinčios dangos

Kompanijos „Tikkurila“ asortimente gausu plieninėms konstrukcijoms skirtų pramoninių dažų ir dangų. Jos siūlomi gaminiai ir sistemos atitinka pasaulinį plieninių konstrukcijų apsaugos nuo korozijos standartą ISO 12944. Šio standarto 5 skirsnis nustato, kokios apsauginių dangų sistemos turi būti naudojamos, kai aplinkos koroziškumo kategorija yra C1, C2, C3, C4 ir C5. Šio standarto 1 skirsnis (ISO 12944-1:2017) taip pat nustato patvarumo kategorijas, kurios rodo, kada dažų dangą reikia atnaujinti:

  • Itin didelis patvarumas (VH) – eksploatacijos laikotarpis daugiau nei 25 metai;
  • Didelis patvarumas (H) – eksploatacijos laikotarpis nuo 15 iki 25 metų;
  • Vidutinis patvarumas (M) – eksploatacijos laikotarpis nuo 7 iki 15 metų;
  • Mažas patvarumas (L) – eksploatacijos laikotarpis iki 7 metų.

Kai kurios kompanijos „Tikkurila“ dangų sistemos taip pat atitinka Norvegijos standartus NORSOK. Standarto NORSOK apsauginių dangų sistemoms keliami reikalavimai yra vieni griežčiausių rinkoje. Pagal šį standartą atliekami bandymai atitinka standartą ISO 20340. Naujoms plieninėms konstrukcijoms apsaugoti ir senai dangai atnaujinti skirtas kompanijos „Tikkurila“ dažymo ir dangų sistemas galima naudoti nestipriai ir stipriai veikiamiems paviršiams.

Dažymo sistemos, skirtos koroziškumo kategorijai C3

Koroziškumo kategorija C3 Vidutinio atmosferinio koroziškumo kategorija                                                     

Lauke Miesto ir pramoninė aplinka, vidutinis užterštumas sieros dioksidu. Mažai druskingos pakrantės teritorijos.
Patalpoje Didele drėgme ir oro užterštumu pasižyminčios gamybinės patalpos, pvz.: maisto perdirbimo gamyklos, skalbyklos, alaus daryklos, pieninės.

pridėta į norų sąrašą.
pašalinta iš norų sąrašo.
lt